חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמוצרי ביטוחביטוח חייםעל המוצרביטוח אובדן כושר עבודהאודות אובדן כושר עבודה

אודות אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה זהו ביטוח המיועד לבטח עובדים נגד מקרה שבו לא יוכלו לעבוד מחמת תאונה או מחלה. אפשר לרכוש אותו כביטוח מיוחד, אך הביטוח נמכר גם באופן אוטומטי במסגרת החיסכון הפנסיוני (חבילת החיסכון הפנסיוני כוללת מרכיב חיסכון, וכן שני ביטוחים: ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה).

כך, כל מי שחוסך בקרן פנסיה, מבוטח נגד אובדן כושר עבודה.
ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש גם ככיסוי נלווה לביטוח מנהלים, או בפוליסה עצמאית. כמו בכל ביטוח, רציפות הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מובטחת באמצעות המשך התשלומים של פרמיית הביטוח.

 

מקור הבעיה
ב–29 בספטמבר 2016 פרסם משרד האוצר נוסח סופי לחוזר חדש, שעל פיו, החל ב–1 באוגוסט 2017 נדרשו חברות הביטוח להפסיק את שיווקן של תכניות קיימות לביטוח אובדן כושר עבודה, ובמקומן להציע פוליסות חדשות, הערוכות לפי כללים חדשים שהכתיבה הממונה.
בעקבות הנחיות החוזר, ביקשו חברות הביטוח לייקר את הביטוח בפוליסות החדשות. בחברות טענו כי ההוראות החדשות מרחיבות את חבותן ומגדילות את העלויות.

הרשות פסלה את התעריפים החדשים שהציעו החברות, ואף סירבה לדחות את מועד כניסתו לתוקף של החוזר — מה שהיה מאפשר את המשך שיווקן של פוליסות קיימות, עד שהצדדים יגיעו להסכמות.


אף שחלף כמעט חודש מאז נכנס החוזר לתוקף, נכון לאתמול לא אישרה רשות שוק ההון פוליסות חדשות כלשהן. בינתיים, הפוליסות בנוסח הישן אינן יכולות להימכר עוד — ואי אפשר לרכוש חדשות.

 

מטרת הרפורמה
באופן עקבי עם מדיניותה בשנים האחרונות, חותרת רשות שוק ההון לאחידות בין כל חברות הביטוח בתנאי והגדרות הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה; ולבהירות ולשקיפות כלפי הלקוחות. האחידות והשקיפות אמורות להקל את התחרות על מחיר הביטוח — מכיוון שהמבוטחים יכולים להשוות ביטוח דומה בין חברות שונות. החוזר מכתיב גם מבנה פוליסה מודולרי, באופן כזה שהכיסוי יכלול תכנית בסיסית, שאליה אפשר יהיה לצרף נספחים המרחיבים את הכיסוי הבסיסי,

 

על פי בחירת המבוטח
ההשלכות על מבוטחים קיימים
אין השלכות על ציבור המבוטחים הקיימים. בהקשר שלהם, לא השתנה דבר. עם זאת, בעת עזיבת מקום עבודה, חובה להמשיך את הביטוח הקיים — במסגרת מקום עבודה חדש או באופן פרטי — שכן אם יתבטל הביטוח הקיים, אי־אפשר יהיה להוציא במקומו כיסוי חדש.

 

ההשלכות על עובדים חדשים
בפני עובדים שאין ברשותם ביטוח קיים למקרה של אובדן כושר עבודה — ככיסוי נלווה לביטוח מנהלים או במסגרת פוליסה עצמאית לביטוח אובדן כושר עבודה — פתוחה כרגע חלופה אחת בלבד, והיא לבטח את מלוא שכרם בקרן פנסיה. יש לוודא כי נבחר מסלול ביטוח בקרן, לרבות בקרן פנסיה משלימה, המבטיח קצבת נכות בשיעור 75% מהשכר המבוטח.

 

האם הצטרפות לקרן הפנסיה פותרת את הבעיה?
בפסק דין מינואר קבע בית הדין הארצי לעבודה, כשהוא מסתמך על עמדת הממונה על שוק ההון, כי הכיסוי למקרה נכות בקרן פנסיה הוא חלקי ומוגבל בהיקפו בהשוואה לכיסוי מקביל במסגרת חברת ביטוח.

 

הסיבה לכך היא שהגדרת הנכות בקרן פנסיה, המבוססת על "עיסוק סביר", נחותה בהשוואה להגדרת "עיסוק ספציפי" בפוליסת ביטוח. ההגדרה נוגעת לקביעה אם עובד שנפגע איבד את כושר עבודתו. ההגדרה "עיסוק סביר", יכולה לכלול, למשל, רופא שנפגע בידו ואינו יכול לנתח יותר, אך בכל זאת מסוגל לעבוד בעבודות אחרות ופשוטות יותר, כדי שלא יהיה מוכר כמי שאינו מסוגל לעבוד עוד. ההגדרה "עיסוק ספציפי" מבטחת את המשך העיסוק של העובד במקצוע שלו.

 

בלשונו של פסק הדין, "רכישת ביטוח בקרן פנסיה עשויה להקנות ביטוח חלקי בלבד בנסיבות שבהן נפגעת יכולתו של העמית להמשיך לעסוק בתחום העיסוק הספציפי שבו עבד בעבר, וכפועל יוצא מכך נגרמת לו ירידה משמעותית בהכנסות. על פני הדברים נראה שלפחות חלק מעמיתי קרנות הפנסיה אינם מודעים לכך שביטוח הנכות במסגרת הביטוח הפנסיוני מקנה להם ביטוח חלקי.

נוכח האמור, נראה שיש מקום לשקול דרכים ליידע את עמיתי קרנות הפנסיה בדבר מהות והיקף הזכאות לפנסיית נכות, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח נוסף, למקרה שמצב בריאותם ימנע מהם להמשיך לעבוד בעיסוקם הספציפי ויגרום לירידה בהכנסתם.
לעובדים המצטרפים כיום לקרן פנסיה (ומבטחים בה את מלוא שכרם), מומלץ לשקול לרכוש ביטוח נוסף נגד אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, כשהבעיה בשוק תוסדר והדבר יתאפשר. מחיר ההשלמה הביטוחית משתנה לפי גיל, ונע סביב 0.5%–0.8% מהשכר המבוטח".

 

האם יש מי שחמקו מהבעיה בשוק?
רשות שוק ההון הודיעה כי מעסיקים יהיו רשאים לבטח עובדים בביטוחי אובדן כושר עבודה קולקטיביים, אם תוקף הביטוח הקודם פג לפני 1 באוגוסט. ארכה זאת תהיה בתוף עד 1 בנובמבר.  זהו פתרון חלקי לבעיה מהותית, שאינו עונה, לדוגמה, לצרכי עובד שמתחיל עבודה חדשה ולא הייתה לו תכנית אובדן כושר עבודה קודמת, או למי שמתחיל עבודה עם קרן פנסיה שעומדת לרשותו ממקום העבודה הקודם, אולם אין ביכולתו לרכוש השלמה בדמות פוליסת אובדן כושר עבודה, אם יבחר בכך. יתרה מכך, בקרנות הפנסיה הכיסוי בגין נכות ניתן במקרים רבים רק כמה חודשים לאחר שהעובד התחיל לעבוד.

 

ההשלכות על עובדים עצמאיים
עצמאי שמבקש לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה אינו יכול לעשות זאת — ואיש אינו יודע מה יהיה אחרי נובמבר. כשאנו בוחנים מי הנפגעים מהפסקת מכירת ביטוחי אובדן כושר העבודה, נדמה שכולם נפגעים, אפילו מדינת ישראל, שכן היעדר כיסוי ביטוחי הולם ישגר אלפי נפגעים לפתחה של המדינה לקבלת סעד.


מרשות שוק ההון נמסר כי הפוליסות החדשות, שנועדו להיטיב עם המבוטחים, "היו צפויות להיכנס לתוקף במאי 2017, אך יישומן נדחה לאוגוסט 2017 כדי לאפשר לחברות זמן היערכות נוסף. הרשות לא תאשר מוצרים או תעריפים שעלולים לפגוע במבוטחים".

לקבלת שירות מתקדם ומידע מקיף ,זמין, מקצועי ורחב ניתן למלא את הטופס בעמוד זה או להתקשר לטלפון 1-700-55-05-06 ואחד מניצגנו  באיילון נאמנים ישמחו לסייע.
מעוניין? רוצה לשמוע יותר פרטים?

מעוניין? רוצה לשמוע יותר פרטים?
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code